Israeli1L

  

מוצא הברנע בישראל. זהו זן שטופח ע"י קבוצת המחקר בראשותו של פרופ' שמעון לביא מכרמי זית ב"קדש ברנע" ומכאן שמו. פירותיו של הברנע גדולים יחסית וצורם מוארכת עם פיטם בולט בקצה הפרי. כמעט ואינו משמש לכבישה אלא בעיקר להפקת שמן.

טעמו של השמן משתנה מאוד הן כתלות במועד המסיק והן באזור הגידול. בגולן הזן נוטה להיות בעל טעם דומיננטי ומרירות בולטת ואילו בדרום הארץ נאפיין אותו בארומה עדינה, מרירות ומידת חריפות עדינה.
יתרון נוסף: שמן עדין ועמיד מאוד באחסון (מתאים לבלנד עם זנים ארומטיים חזקים).

בכרם שלנו יש כ 360 עצי ברנע. המסיק משולב ידנית ומיכנית (מנערת). המסיק מתקיים בשעות הבוקר עד הצהריים והזיתים מועברים לבית הבד במושב יושיביה ועד הלילה יש שמן בחביות. 

 

 

 

 

 

 
 

הזית 43 בפייסבוק